Svensk Miljöteknik på de sju haven

Svensk Miljöteknik på de sju haven

I januari fick SMTF frågan om vi ville medverka på KLARA teoretiska gymnasiums Framtidsdag som syftar till att ge elever information om olika yrken och vägarna till dessa. Vi tackade självklart ja till att medverka och få chansen att berätta om möjligheterna inom den...
Näringslivsägt kompetenscentra

Näringslivsägt kompetenscentra

I samverkan med Chalmers Tekniska Högskola genomför SMTF en uppföljning av kompetensförsörjningsstudien för Lighthouse, en förstudie om ett Näringslivsägt kompetenscentra för sjöfarts- och marinteknisknäring. Tillsammans med Chalmers bjuder vi in till en workshop den ...
Så ska vi lösa kompetensbristen

Så ska vi lösa kompetensbristen

Förra året, på Almedalen 2018 lanserade SMTF vår strategiska satsning för att stötta våra medlemsföretag med deras kompetensförsörjningsfrågor. I år presenterade vi den förstudie vi gjort sedan dess ”Kompetensförsörjning inom den marina och maritima näringen” med...
Ny rapport om kompetensförsörjning

Ny rapport om kompetensförsörjning

Tillsammans med bland annat Lighthouse som var initiativtagare, har SMTF genom en förstudie tagit fram en rapport gällande kompetensförsörjningen inom den svenska marina och maritima näringen. Syftet var att undersöka kompetensförsörjningen i industrin och även se...