I samverkan med Chalmers Tekniska Högskola genomför SMTF en uppföljning av kompetensförsörjningsstudien för Lighthouse, en förstudie om ett Näringslivsägt kompetenscentra för sjöfarts- och marinteknisknäring.

Tillsammans med Chalmers bjuder vi nu in till en workshop den 26 mars, där vi diskuterar förutsättningarna kring ett potentiellt kompetenscentra och vägen framåt.

När? 10:00 – 15:00, 26 mars

Var? RISE Agrifood and Bioscience vid Delsjömotet i Göteborg

Lunch ingår för dig som deltar och medverkan är öppen för alla intressenter.

Sista anmälningsdag är 18 mars.