I samverkan med Chalmers Tekniska Högskola genomför SMTF en uppföljning av kompetensförsörjningsstudien för Lighthouse, en förstudie om ett Näringslivsägt kompetenscentra för sjöfarts- och marinteknisknäring.

Tillsammans med Chalmers bjuder vi in till en workshop den  där vi diskuterar förutsättningarna kring ett potentiellt kompetenscentra och vägen framåt.

När? 10:00 – 15:00, 26 mars Pga. Coronaviruset har vi valt att skjuta upp vår planerade workshop. Vi återkommer med ett nytt datum framöver!

Var? RISE Agrifood and Bioscience vid Delsjömotet i Göteborg

Lunch ingår för dig som deltar och medverkan är öppen för alla intressenter.