Tillsammans med bland annat Lighthouse som var initiativtagare, har SMTF genom en förstudie tagit fram en rapport gällande kompetensförsörjningen inom den svenska marina och maritima näringen. Syftet var att undersöka kompetensförsörjningen i industrin och även se huruvida den maritima näringen kan dra nytta av erfarenheter från den norska marina och maritima näringen avseende kompetensförsörjning. 

Rapporten är framtagen i samarbete med:

Carolina Kihlström – Svensk Sjöfart

Marja-Leena Lampinen – Västra Götalandsregionen

Christer Lindvall – Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Madeleine Johansson – Business Region Göteborg

Anneli van Roijen – Uddevalla Kommun

Initierad av Lighthouse 2018