Hållbar multifunktionsbåt i skärgårdsmiljö

Hållbar multifunktionsbåt i skärgårdsmiljö

Inom ramen för CELESTE-programmet, har SMTF i samarbete med Göteborgs Universitet och RISE jobbat med en konceptstudie avseende en Hållbar multifunktionsbåt för transporter och arbete i skärgårdsmiljö. Arbetet som pågick under hösten har tidigare beskrivits på vår...