Inom ramen för CELESTE-programmet, har SMTF i samarbete med Göteborgs Universitet och RISE jobbat med en konceptstudie avseende en Hållbar multifunktionsbåt för transporter och arbete i skärgårdsmiljö. Arbetet som pågick under hösten har tidigare beskrivits på vår hemsida och har utgått från behoven vid Kristinebergs forskningsstation. En slutrapport för studien finns nu tillgänglig att ladda ner eller att läsa här: 

Hållbar multifunktionsbåt för transporter och arbete i skärgårdsmiljö