Den 5 februari anslöt ett trettiotal åhörare med anknytning till näringen Marinteknik till ett, av SMTF och företag inom det Maritima klustret i Västsverige, anordnat frukostseminarium på temat Hållbart Båtliv.

Moderator var Bengt Wallin från Båtmässan och morgonsessionen inleddes av Fredrik von Elern från SMTF som hälsade alla välkomna.

Åhörarna fick ta del av ett spännande program med en stor spännvidd, med allt från ”Att tänka omställning” som presenterades av Johan Larsson Holmén från Chalmers, till ”Varför ställa om? Vad vet vi om fritidsbåtars påverkan” som presenterades av Ida Wendt från Havsmiljöinstitutet på Göteborgs Universitet.

Patric Borén från branschorganisationen SweBoat pratade om ”Hållbart Båtliv – SweBoats miljö och klimatprojekt”. Han passade på att berätta att Havsmiljöinstitutet har fått SweBoats miljöpris för sitt arbete inom forskning.

Myndigheten representerades av Ida Petersson från Transportstyrelsen som bland annat informerade om ett par kampanjer och presenterade ”Info båtmotorer, hur kan vi minska utsläppen”. Tyvärr kunde inte Nimbus talare närvara på grund av sjukdom och presentationen ”Hållbart båtliv utifrån båtbyggarens perspektiv” utgick därför från programmet.

Anton Andersson från STT Emtec berättade om hur deras företag löst ”Avgasrening för marina applikationer” när det kommer till kommersiella fartyg. Morgonens föredragssession avslutades av Hans Larsson från Business Region Göteborg, som pratade om ”Stadens omställning till ett elektrifierat transportsystem”.

Efteråt bjöds det in till paneldebatt där åhörarna fick ställa frågor till talarna. Chansen togs av många att få svar på sina frågor, tankar och reflektioner efter seminariets många inspirerande presentationer.

Stort tack till alla talare och åhörare som gjorde detta frukostseminarium till en succé.

Du som inte hade förmånen att närvara under seminariet kan ta del av presentationerna här: