Gothia Marine AB

Gothia Marine är ett konsultbolag inom marinbranschen

Företagsbeskrivning

Gothia Marine erbjuder kvalificerade konstruktionstjänster för alla typer av fartyg. Det innefattar alltifrån förstudier och arrangemang till produktionsunderlag och vi löser allt från hela projekt till minsta justering.

Vi arbetar med nybyggen, ombyggnader och reparationer åt redare, varv och andra företag inom den marina sektorn.

Vi tar fram stabilitetshandlingar, genomför krängningsprov, utför maskin- och skrovkonstruktion och hanterar alla typer av klassnings- och myndighetsfrågor.

Kontakta oss

Adress: Fiskhamnsgatan 10 414 58 Göteborg

Telefon +46 31 22 89 20 eller INFO@GOTHIAMARINE.SE