Inom ramen för projektet NeSSIE som utnyttjar existerande antikorrosionsteknologi/nya materiallösningar, finns nu tre olika projekt som identifierats i ett första steg, Call 1. Varje aktuellt projekt står inför olika utmaningar och för att lösa dessa ska man nu sätta ihop värdekedjor genom att företag/organisationer anmäler sitt intresse att medverka i respektive projekt. Vill du vara en del av denna affärsmöjlighet och samtidigt utgöra en del av värdekedjan inom något av projekten?

Anmäl dig till NeSSIE Webinariet den 13 november där du kan ställa frågor direkt till projektägarna. Läs mer 

För mer information om de tre projekten, besök NESSIE-projektets hemsida där du även anmäler ditt intresse för att delta.

Viktiga datum:

  • 30 oktober, Call 2 öppnar
  • 13 november, Webinar-möte med möjlighet att få djupare information/ställa frågor till projektägarna. Här anmäler man sig till denna.
  • 21 november. Workshop i Göteborg för alla intresserade som vill träffas för att få veta mer om NeSSIE-projektet och som ser möjligheter till framtida affärer genom medverkan. Anmäl dig här
  • 30 november Call 2 stänger
  • 24 januari. ”Taming NeSSIE”- Conference i Glasgow

Du är alltid välkommen att kontakta vår projektledare Janne Rydh vid eventuella frågor:

janne.rydh@smtf.se,
010 – 516 61 38
072 – 450 61 38