SMTF:s seminarium Nutida och Framtida Energikällor inom sjöfart bjöd på en dag med heltäckande program över aktuell status på existerande energikällor och förutsättningarna och utmaningarna kopplade till de som ännu är i sin linda. MAN upplyste oss om att det dagsaktuella priset på bunkrad LNG aldrig varit lägre och just nu kostar närmare hälften mot gasolja och hur detta kan påverka utvecklingen. Samtidigt fick vi en spaning från Wärtsilä om framtida bunkringsnätverk av ammoniak i Nordeuropa inom ramen för deras Zeeds-vision.

Diskussionerna mellan presentationerna tangerar som allt annat idag frågan om hur man bäst leder och nyttjar den tekniska utvecklingen framåt utan att hamna i kölvattnet. Våra presentatörer representerade vitt skilda affärsmodeller och SMTF reflekterar över skillnaderna mellan företagen. Vilka klarar sig bäst i längden? De som håller utvecklingen mellan kund och leverantör eller de som vågar dela på erfarenheter och skapa allianser med samarbetspartners? Detta får framtiden utvisa men ett av de tre rederierna på plats förkunnade att de fått en hel del att tänka på.

Vi tackar alla deltagare för ett starkt engagemang, talarna för bra presentationer och ForSea för ett gott värdskap och en givande rundvandring!

Du hittar samtliga presentationer (PDF) från seminariet här nedanför

Wärtsilä

Vattenfall

PowerCell

MAN

ABB

ScandiNAOS

SMTF

Lloyds