Den 10 mars höll SMTF medlemsstämma hos SSPA i Göteborg. Stämman inleddes med att styrgruppens ordförande Stefan Mattsson avtackade Janne Rydh (till vänster i bild nedan) som kommer att gå i pension i slutet av april.

Stämman fortsatte därefter enligt dagordning där vi bland annat fick välkomna två nya styrgruppsmedlemmar i form av Anders Larsson, Oresund Drydocks AB och Mattias Patriksson, SeaIT AB.

Både Verksamhetsberättelsen för 2019 och Verksamhetsplanen för 2020 bifölls av stämman och dessa finns tillgängliga för läsning. Stämman avslutades sedan med att Stefan Mattsson som varit ordförande sedan grundandet 2007, lämnade över till Peter Hartzell. Peter i sin tur, inledde sitt ordförandeskap med att avtacka Stefan för tiden som ordförande och avslutade därefter stämman.

Efter avslutade stämmoförhandlingar höll Stefan ett kort tal, där han beskrev sin resa med SMTF från bildandet 2007 fram tills nu. Dagen avslutades sedan med en rundvandring i SSPAs anläggning, som bland annat omfattade en åktur på släden i SSPAs ränna.

SMTF tackar alla som medverkade på stämman och SSPA för ett fint värdskap.