Adma; “Advanced manufacturing for energy related applications in harsh conditions” är ledorden för vår workshop i Malmö i oktober.

Vi bjuder in till en workshop där vi välkomnar er som har kompetens inom högkvalitetsproduktion och vill hitta nya affärsområden och som
• redan finns inom offshoremarknaden och ser utvecklingspotential eller
• vill komma in på denna spännande expansiva marknad eller
• är nyfikna på vad som händer inom offshoreområdet och
• ser utvecklingsmöjlighet genom samverkan med nya aktörer

Eventet är ett resultat av en samarbetsplattform inom smart specialisering; Vanguard Initiative som etablerats mellan Skottland, Skåne m fl. regioner inom EU. Skottland har tagit initiativet att fokusera på offshoreindustrin och dess behov för fortsatt utveckling. I Sverige har vi en lång och framgångsrik tradition inom tillverkningsindustrin och är fortsatt konkurrenskraftiga när det gäller avancerad tillverkning.  Utbyggnad av havsbaserad energiproduktion kräver komponenter och system där svensk industri kan spela en större roll än hittills. I Europa finns många initiativ för att företag skall utveckla sina produkter och tjänster och därmed kunna tillgodose de behov som etableringar av vindkraftsparker, vågenergiverk, strömenergiverk etc. skapar.
Flera regioner ser detta som ett utvecklingsområde med stor potential.  Vi tror att det finns intresse från svensk industri att vara med i ett sådant samarbetsinitiativ.

Plats, tid, anmälan och program

St. Gertruds Konferens
Lokal Bertha Bager
Östergatan 7B, Malmö

13 oktober Kl.08.00-13.00. Arrangemanget avslutas med lunch kl.12.00
Anmälan med namn, företag/organisation och ev. specialkost görs till Matilda Ehnberg, Region Skåne Tel. 044-309 32 79, matilda.ehnberg@skane.se senast 5 oktober.

Evenemanget är kostnadsfritt men vid utebliven närvaro utan avanmälan faktureras 500 kronor.

PROGRAM

Region Skåne
Michael Johnsson, Skåne European Office
Vanguardinitiativet – möjligheter till interregionalt samarbete med fokus på avancerad tillverkning.

Ocean Harvesting Technologies
Michael Sidenmark, CEO
Berättar om sin verksamhet och vilka krav de ställer på sina leverantörer och samarbetspartners.

Liedholms Maskinteknik
Mats Ola Greiff, Quality Assurance Manager  
Hur hittade man in på en helt ny marknad när den traditionella marknaden minskade?

Marine South East
Dr. Jonathan Williams, CEO
Vanguard Initiative and advanced manufacturing for harsh energy related applications – From a U.K. perspective

Region Skåne
Peter Askman, Miljöstrateg
Region Skånes engagemang i företagens utveckling av sin maritima affär.

 

Workshopen arrangeras av Region Skåne och SMTF:s Offshore Swedennätverk i samarbete med Vanguard Initiative och IUC Skåne.

 

För mer information kontakta Eva Errestad på 0706-419932 eller eva.errestad@smtf.se