Svensk Miljöteknik på de sju haven

Svensk Miljöteknik på de sju haven

I januari fick SMTF frågan om vi ville medverka på KLARA teoretiska gymnasiums Framtidsdag som syftar till att ge elever information om olika yrken och vägarna till dessa. Vi tackade självklart ja till att medverka och få chansen att berätta om möjligheterna inom den...
Summering Medlemsstämma 2020

Summering Medlemsstämma 2020

Den 10 mars höll SMTF medlemsstämma hos SSPA i Göteborg. Stämman inleddes med att styrgruppens ordförande Stefan Mattsson avtackade Janne Rydh (till vänster i bild nedan) som kommer att gå i pension i slutet av april. Stämman fortsatte därefter enligt dagordning där...

Forskning inom sjöfartsområdet

Som ett led i att uppmärksamma pågående forskningsmöjligheter och aktuella forskningsområden har Transportstyrelsen tagit fram ett informationsblad. Du hittar all information nedan i form av en PDF: Transportstyrelsens Infoblad 1/2020...