Som ett led i att uppmärksamma pågående forskningsmöjligheter och aktuella forskningsområden har Transportstyrelsen tagit fram ett informationsblad. Du hittar all information nedan i form av en PDF:

Transportstyrelsens Infoblad 1/2020