Den internationella sjöfarten kallas ofta för världshandelns blodomlopp. Men den är också till 99 procent beroende av fossil energi för sin framdrift och står för cirka 3 procent av de globala växthusgasutsläppen. Det här kräver en förändring men vilka bränslen ska sjöfarten använda, hur ska det gå till och när?

Energimyndighetens forum för globala energifrågor bjuder in till ett direktsänt digitalt seminarium där två ledande experter delar med sig av deras syn på framtiden och vad som behövs för sjöfartens omställning till ren energi och nollutsläpp.

Läs mer och anmäl dig här