Ordförande Peter Hartzell och verksamhetsansvarig Fredrik von Elern tackar av avgående ledarmöter från SMTFs styrgrupp.

Jessica Hjerpe Olausson, VGR som gått vidare till Chalmers IndustriTeknik, CIT.
Kristian Berg, Scanunit som gått vidare till Marine JET Power.
Jan-Erik Lindström, Nimbus Group.