C2B2 syftar till att åstadkomma transformativ förändring genom sociala styrningsmodeller med stöd av relevant data och kunskap. På så sätt kan den roll omdefinieras som akademin, industrin, staten, det civila samhället och den naturliga miljön tillsammans spelar i den blå ekonomin i Sverige, i processer “från data till kunskap till beslut och åtgärder”.

C2B2 är ett forskningsprogram finansierat av Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning) med Göteborgs universitet som värd. C2B2 startade i september 2023. Vi är 11 forskningsorganisationer och initialt 25 intressenter från näringsliv och offentlig sektor. C2B2 fokuserar på att åstadkomma transformativ förändring genom deltagande-styrning med stöd av relevanta och insiktsfulla data och kunskap. De 11 parterna i programmet är Rise, Göteborgs universitet, Chalmers, IVL, Stockholms universitet, Umeå universitet, Havsmiljöinstitutet, IHE Delft Institute, Chalmers Industriteknik, Svensk Nationell Datatjänst och Stockholm Environment Institute.

C2B2 omdefinierar den roll som olika aktörer spelar i den blå ekonomin i processer “från data till kunskap till beslut och åtgärder”, vilket ökar möjligheterna till deltagande, överläggningar och inflytande, bygger upp mer öppen infrastruktur och stärker kapaciteten att stödja inkludering av data och kunskap i flernivåstyre. Det är viktigt att notera att data i denna konceptualisering är ett sätt att “ge naturen en röst”.

Är du nyfiken på att vara med och skapa framtidens förvaltningsmodeller för havet? Har du data och/eller sensorer för att samla in data att bidra med? Hör gärna av dig till Jessica Hjerpe Olausson för att diskutera hur ni skulle kunna bli involverade.

Läs mer på RISE hemsida.
Läs mer på C2B2:s hemsida.