Digitalisering

Den digitala tidsåldern är här och kräver kompetens och förståelse oavsett marknad och sektor. Nedan hittar du konkreta exempel av projekt, seminarier mm. där vi fokuserat på digitaliseringens utmaningar och möjligheter.

Nu tar vi nästa steg

Nu tar vi nästa steg

Den 16 maj genomförde vi en workshop inom ramen för CELESTE. Med fokus på digitalisering arbetar vi nu på ett projekt som ett nästa steg framåt.