Skånska småföretag kan söka stöd, så kallade checkar, för digitalisering. Man kan få upp till 250 000 kr för att förbereda och genomföra en satsning på digitalisering av verksamheten.
Syftet med checkarna är att uppnå ökad konkurrenskraft och förnyelse i små företag i Skåne genom digitalisering, till exempel genom att förändra företagens verksamhet, process eller organisation. Det kan handla om allt från att ta fram en digital strategi kopplad till affärsplanen till att identifiera nya affärsmodeller och effektivisera digitala processer och system.

Med digitalisering menas: Att genom användande av digital teknik skapa nya värden i företaget. Det räcker inte att enbart omvandla något till digitalt format.

Mer information om ansökan och informationsträff hittar du här.