Den 27 februari höll SMTF årets första frukostmöte hos Sea IT i deras nya lokaler i Kungälv. Sea ITs VD
Kristian Ryberg presenterade de nya lokalerna och verksamheten. Kristian beskrev företagets koncept och hur de genom att standardisera sina lösningar har kunnat effektivisera sin verksamhet och erbjuda sina kunder kostnadseffektiva och pålitliga IT-lösningar ombord i de olika flottorna. 

Efter Kristians presentation av Sea ITs verksamhet höll Thomas Carnehult från RISE SICS en presentation om cybersäkerhet. Thomas presenterade bland annat de testmiljöer som RISE kan erbjuda för att testa system. Frukostmötet avslutades sedan med en intressant rundvandring i Sea ITs lokaler.

Frukostmötet var som helhet ett led i SMTFs CELESTE-program och kommer leda vidare till en workshop den 16 maj om standardiserade IT lösningar ombord på fartyg. Workshopen riktar sig till redare, design, klass, systemleverantörer, varv, IT leverantörer och akademi.