SMTF har ingått ett samarbete med Sjöfartstidningen vilket ger medlemmar till SMTF fördelaktiga priser för att annonsera i Sjöfartstidningen, både på webben och i pappersupplagan:
30% rabatt på arbetsmarknadsannonser
20% rabatt på övriga annonser.
Ange “medlem SMTF” i kontakten med tidningen.