Coronapandemin har skakat om de flesta branscher och osäkerheten för framtiden är tydlig. På uppdrag av styrelsen har SMTF genomfört en enkel enkätundersökning och frågat medlemmarna hur de ser på situationen idag.

Se sammanställning av enkätsvaren här