Den 13-14:e november kommer SMTF medverka i en marinteknisk industridelegation, som reser till Busan i Sydkorea. Delegationsresan arrangeras av Business Sweden. SMTF har bjudits in av Business Sweden för att presentera nätverket och framför allt de företag som jobbar med miljöteknik och med fokus på rubrikerna:

  • Prevention of biofouling
  • Prevention of oil-leakage in the Ocean
  • Reducing emission in the Ocean

SMTF avsikt är att inför besöket skapa en digital katalog över våra medlemsföretag med sökbara tags, för att kunna marknadsföra medlemsföretagen på den Sydkoreanska marknaden. Maila gärna era företags specifika taggar till Henrik Klintenberg.

Vidare kommer SMTF med hjälp av Business Sweden att söka kontakt med Sydkoreanska kluster inom den maritima näringen. Vill ni veta mer eller önskar diskutera specifika frågor inför delegationsresan, kontakta Fredrik von Elern.