Lighthouse är den svenska plattformen som samlar sjöfartens aktörer för samarbete och kunskapsutbyte inom forskning och innovation. Vi driver Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart, men initierar och driver även egna projekt. Lighthouse riktar även blickarna utåt och deltar aktivt i forum för sjöfartsforskning och innovation i EU-sammanhang.

Om tjänsten:

Vår koordinator går vidare till annan tjänst och vi söker nu en ersättare. I dina arbetsuppgifter ingår att koordinera branschprogrammet Hållbar sjöfart, att självständigt initiera, driva och genomföra seminarier, workshops och projekt och att ansvara för Lighthouse traineeprogram som drivs tillsammans med företag inom sjöfartssektorn. Du ingår i vårt kansli som också består av verksamhetschef och kommunikationsansvarig, vilka du har ett nära samarbete med och stöttar vid behov. Du stöttar också vår styrelse, och programkommitté och är ansvarig för Lighthouse administration. Arbetsuppgifterna kan komma att förändras utifrån verksamhetens behov. Lighthouse är ett nationellt center vilket innebär en del resor inom Sverige.

Läs mer här