Sista torsdagen varje månad klockan 14.30 bjuder Sjöfartsportföljen på presentationer av avslutade FoI-projekt. Ta tillfälle att lyssna på 2 spännande projektpresentationer när du fikar. För mer information och anmälan titta under Kalendarium på SMTF:s hemsida.

Program

26 Augusti

Redo – Måste Sjömän vara män – RISE

Hållbar inlandssjöfart – upphandling som katalysator – VTI

23 September

Is navigation– Människansroll vid isbrytning – Linné Universitet

Transportköparens roll för hållbarsjöfart – IVL

28 Oktober

Rough Prop – Reduction of underwater noise – Chalmers

Konsekvenser av konflikten i Göteborgs hamn – Göteborg Universitet

25 November

RÅHET – Propeller design – SSPA

SHIP – Social Hållbarhet i Praktiken – Lighthouse/Linné Universitet

16 December

Efficent Flow – Sjöfartsverket

Autonoma farkoster – KTH