Nu är det hög tid att anmäla sitt intresse till den svenska paviljongen på Norshipping. SMTF tillsammans med Swedocean har bokat upp en yta på 135kvm i Hall B. Vänligen se  InbjudanNorShipping för mer information.