Kom och lyssna till vad som hänt och händer inom ADMA-projektet samt lyssna på presentation från Diab International AB i Helsingborg. Lätta, starka sandwich kompositer som ersätter traditionella material och konstruktionslösningar. Diab:s produkt Divinycell i olika applikationer, exempelvis lätta elektriska kommersiella båtar. Se exempel från fler områden http://www.diabgroup.com/

Genom en europeisk interregional samarbetsplattform, Vanguard Initiative http://www.s3vanguardinitiative.eu/, syftar man till att återinföra industriproduktionen till Europa. Ett led i detta är pilotprojektet ”Advanced Manufacturing for Energy Related Applications for Harsh Conditions” där industrin möter offshoremarknadens behov och utmaningar.

Var och när?

Plats: Diab International AB, Drottninggatan 7, 5:e våningen, Helsingborg

När: 12 januari 2017 (begr antal platser). Vi börjar med frukostmingel kl 08.30.
Därefter presentationer av Diab, ADMA-projekten – 10:30 (max)
Diab bjuder på frukost och kaffe. Deltagandet är kostnadsfritt.

Anmälan senast 10/1 -17 med namn och organisation till Janne Rydh, janne.rydh@smtf.se eller 0700-524750

Hjärtligt välkomna önskar Svenskt Marintekniskt Forum och Diab!