Just nu genomför RISE tillsammans med BlueFlow och Skärgårdslederna projektet Vätgas och elinfrastruktur längst Sveriges kuster. Projektet springer ur utmaningen som kommer av att allt flera redare överväger att ställa om till antingen batteri- eller vätgasdrift. Frågetecknen är många och många redare undrar vad en omställning skulle innebära för just deras fartyg. Samtidigt existerade på en högre samhällsnivå många vita fläckar gällande framtidens efterfrågan och behov av både vätgas och elinfrastruktur.

För att råda bot på båda dessa frågor så har projektet som målsättning att ta fram ett digitalt kartverktyg som både ska visa befintlig och planerad infrastruktur samtidigt som det tillåter en användare att få en första indikation om vad en omställning skulle betyda för just deras fartyg. Sammanfattningsvis kommer det här verktyget att innehålla 3 funktioner.

Den första handlar om att visualisera infrastruktur (både planerad och existerande). Funktion nummer 2 tillåter istället bredare scenarioanalyser där målet är att man med hjälp av realtidsdata ska jag kunna se vad olika drivlinor skulle det innebära i frågor så som framtida efter frågan på vätgas eller laddinfrastruktur. Den tredje funktionen riktar sig som beskrivit i stället direkt till de enskilda redarna som funderar på att ställa om och utgörs av en beräkningsfunktion som ska ge användaren en första uppskattning på hur antingen en elektrisk eller en vätgasbaserad drivlina hade inneburit för deras specifika fartyg.

Projektet som pågår fram till sommaren 2023 har i dagsläget tagit fram en betaversion av verktyget och håller nu på att implementera samtliga funktioner i samråd med den breda referensgrupp som är kopplad till projektet. I referensgruppen finns bland annat myndigheter, energibolag och teknikleverantörer representerade vilket vittnar om det breda intresset för frågan. Projektet är finansierat av Energimyndigheten och det verktyg som tas fram kommer vara öppet att användas för hela branschen.

Projektets framgång är baserat på att verktyget får spridning och att flera användare väljer att föra in data till verktyget för att tillsammans skapa den helhetsbild som idag saknas gällande både batteridrift, landströmsanslutningar och vätgas i framtiden. Det är därför projektgruppens förhoppning att flera kommer se nyttan med verktyget och under våren hjälpa svårt att bygga upp det.

Kontaktperson: ellinor.forsstrom@ri.se