De nya storlekarna är baserade på nya smarta 365A kraftmoduler, så kallade PEBB (Power Electronic Building Blocks). Dessa kraftmoduler har nu avsevärt bättre effekttäthet och deras unika konstruktion skapar flexibilitet och redundans. Omriktarskåpets bredd kan på så sätt minskas med upp till 30%.

Produktchef Jos van den Nouwland förklarar det unika modulbaserade konceptet: “Våra PEBB-moduler har ett eget inbyggt skydd. De stöttar och skyddar varandra. De är också utbytbara, vilket gör dem perfekta för tillämpningar där det är viktigt med en obruten drift. Emotrons frekvensomriktare med hög effekt är enkla att bygga till önskad effekt i konfigurationer med moduler innehållande två eller tre parallella PEBB:ar för optimal flexibilitet.”

Emotrons avancerade omriktarteknik har en verkningsgrad på 98%. Alla Emotron FDU- och VFX-omriktare har luftkylda kylflänsar med ”heat-pipe”-teknik, kommunikation med alla större fältbussprotokoll och fjärråtkomst.
Jos van den Nouwland, som har lång erfarenhet av företagets teknikbas, fortsätter: “Alla Emotrons omriktare är fullpackade med tekniska lösningar som skyddar din utrustning och optimerar verksamheten. Alla frekvensomriktare har till exempel en axeleffektvakt som standard. Tillförlitlighet är nyckeln till vår framgång och det kräver omsorg om alla detaljer. Vi ser exempelvis till att även den smarta temperatur- och hastighetsstyrningen i våra likspänningsmatade skåpfläktar optimerar fläktens livslängd och effektivitet.”

Våra produkter ger dig optimal flexibilitet när du bygger skåp för drivsystem med hög effekt. Luft- eller vätskekylning, specialfilter, kommunikation och telemetri är bara några av de alternativ företaget erbjuder.
GG Drives & Automation har mer än 40 års erfarenhet av skräddarsydda omriktarlösningar. Företagets huvudkontor ligger i Sverige, där också den största delen av FoU-avdelningen finns. “Vi är stolta över att kunna tillföra värde med våra djupgående applikationskunskaper. Det ska vara enkelt att kontakta en omriktarexpert med specialistkunskaper inom ditt område. Den mest energieffektiva lösningen är alltid ett specialkonstruerat system som hanterar just din utmaning”, avslutar Jos.

För mer information, kontakta:

Claes Bjäreholt, VD och global produktlinjechef                                                                                                      claes.bjareholt@cgglobal.com                                                                                                                                                                      +46 42 16 99 52

Elin Follin, marknadsföringschef                                                                                                                                      elin.follin@cgglobal.com
+46 42 16 99 91

Om CG Drives & Automation

I över 40 år har CG Drives & Automation har utvecklat, tillverkat och levererat effektiv och tillförlitlig
styrutrustning för motorer under varumärket Emotron. Sedan 2011 ingår vi i CG Power and
Industrial Solutions Ltd., en ledande global aktör inom hantering och tillämpning av elektrisk energi.
På CG Drives & Automation använder vi vår kunskap för att skapa tekniska lösningar som tillgodoser
dina behov och vårt personliga engagemang för att få dem att fungera i praktiken.

Enkelhet och tillförlitlighet är nyckelord som inte bara gäller våra produkter, utan också vår support
och service som tillhandahålls av våra engagerade och professionella medarbetare.
CG Drives & Automation har fem kärnmarknader och kontor i Norden, Indien, Tyskland,
Nederländerna och MEA samt engagerade samarbetspartners över hela världen.

www.emotron.com