Omställningsprocessen till klimatvänliga alternativ är en process som kan bli dyr, svår och oförutsägbar för en skärgårdsredare. Särskilt om man tillhör den grupp som går i täten för detta arbete. En standardiserad process krävs som gör att konverteringen blir både säker och kostnadseffektiv. Ingela Berntson, VD skärgårdsredarna berättar om det nya projektet ”SMILE” som ska försöka fylla det glapp som idag finns på marknaden.


Vi ska alla ställa om, men hur?

Det ställs idag allt högre krav på att redare ska vara elektrifierade om några år. Till övervägande del handlar det om familjeföretag som drivits i generationer där dagens generation ska fatta beslut som ingen tidigare behövt göra och vissa behöver ta höga lån för att kunna bedriva sin verksamhet framöver. För en skärgårdsredare kan en omställning bli en tråkig historia om man fattar fel beslut.

– Idag är processen dyr, svår och oförutsägbar. Om man vill fortsätta att bedriva sin verksamhet är man helt enkelt tvungen att genomgå omställningsprocessen som innebär att man antingen måste bygga nytt eller konvertera. Att det ska göras är tydligt men huret saknas, säger Ingela Berntsson som är VD på Skärgårdsredarna.

Lagstiftningen är en funktionsbaserad lagstiftning vilket betyder att det står just vad som ska göras men inte hur. Som företag behöver du göra en egen riskanalys och bevisa för Transportstyrelsen att din konvertering är säker. Detta driver såklart utveckling men det är en svår väg för redaren.

– Dessutom går utvecklingen så oerhört fort vilket gör att Transportstyrelsen blir en flaskhals när det kommer till beslut. Det är många som måste ställa om och fler kommer det bli inom kort vilket kommer öka trycket på Transportstyrelsen, säger Ingela.


En standardiseringsprocess behövs

Skärgårdsredarna är väl insatta i de svårigheter som redarna brottas med och sommaren 2023 skrev man tillsammans med Volvo Penta ett brev till infrastrukturministern Andreas Carlsson. Man lyfte svårigheterna för de mindre företagen, särskilt de som går först i omställningen till batteridrift. Svaret uteblev.

– Vi har nu tagit saken i egna händer då en omställningsprocess måste bli tydlig, förutsägbar och kostnadseffektiv. Det vi vill göra är att skapa en standardiseringsprocess för att åstadkomma en säker och kostnadseffektiv konvertering. Som redare behöver man veta vad det kommer kosta och hur lång tid det kommer ta, vilket är högst oklart idag, säger Ingela.


Projektet SMILE

Nu startar projektet ”SMILE” som är ett samarbete som initierades av Skärgårdsredarna och Volvo Penta. Övriga aktörer är RISE, DNV och Sveriges fiskares producentorganisation och man hälsar även nya eldsjälar välkomna till projektet. I steg ett kommer man satsa på en förstudie som ska tas fram under 2024 vilket man erhållit 200 000 kr för att arbeta fram. Den 24 april startar man i gång med en workshop där skärgårdsredare delar sina erfarenheter.

– Vi kommer få lyssna på olika röster, både de som lyckats göra en riskfri omställning, de som både byggt nytt och konverterat via klassningssällskap och de som står på tröskeln. Vi är glada över att Transportstyreslen kommer deltaga och det står specifikt i deras regleringsbrev att ett av deras uppdra är att underlätta skärgårdsrederiernas konvertering, något som ska redovisas för regeringen. Vi hoppas att SMILE är en del i att lyckas med detta uppdrag, säger Ingela.


Mer medel behövs

Att börja med en förstudie är bra men mer medel måste till för att göra storskalighet av projektet. Därför söker man nu vidare finansiering för att leda arbetet framåt.

– Vi har vissa aktörer som vi redan nu ser skulle behöva avsätta personalresurser för att kunna driva och skala upp projektet, så som RISE och kanske vissa klassningssällskap. Vi hoppas verkligen att man ser vikten av detta projekt och att det kan bli det verktyg som skärgårdsredarna kan luta sig mot när det är dags för konvertering, säger Ingela.


Är du intresserad av att deltaga i projektet?
Skulle du vilja deltaga i projektet eller har du idéer om samverkan?
Kontakta Ingela Berntson på Skärgårdsredarna: ingela@skargardsredarna.se

 

Kort om Skärgårdsredarna
Skärgårdredarna är Sveriges redareförening för inrikes sjöfart: www.skargardsredarna.se.
Medlemmarna består av passagerarfartyg upp till 500 passagerarfartyg och yrkesfartyg upp till 8 m och med en brutto på 800. Föreningens syfte är att företräda medlemmarnas gemensamma intressen och verka för att en rimlig hänsyn tas till deras verksamhet.