Informationsträff för er som erbjuder tjänster och produkter för att minska sjöfartens påverkan på luftkvalitén!

När: 21 augusti kl 13.00
Var: Chalmers Lindholmen, Hus Saga, Rum Trubaduren på 3 vån

SMTF bjuder in till information om ansökan för ett projekt där vi tror att svensk industri kan dra nytta av sitt teknologiska och marknadsmässiga försprång när det gäller utveckling av miljötekniska lösningar.

Projektet kommer att handla om den europeiska inlandssjöfartens luftpåverkan. I Sverige är detta inte ett problem men situationen är en annan i vissa delar av Europa. Svenska företag kan leverera lösningarna. Europeiska inlandsflottan består av mer än 20000 fartyg. Vi vet av egen erfarenhet att det kan vara svårt att upprätta affärsrelationer med dessa redare. Detta projekt skapar möjligheter för såväl profilering som etablerande av affärsrelationer, samt utveckling av era produkter eller tjänster

Du hittar en lite fylligare beskrivning r.

Under mötet kommer ni att få en översiktlig beskrivning av projektet. Scandinaos som är en av deltagarna i den svenska gruppen kommer att beskriva metanol som fartygsbränsle.

Är ni intresserade av att delta eller vill ha mer information om detta, var vänlig anmäl intresse till undertecknad.

Välkomna!

Med vänlig hälsning

Karina Linnér
Managing Director
Swedish Maritime Technology Forum
Cell +46 709 507809
karina.linner@smtf.se