Nationell agenda för sjöfartsforskning och innovation – referensgruppsmöten

Nu uppdaterar vi NRIA Sjöfart, den svenska agendan för sjöfartsforskning och innovation. Och du är välkommen att hjälpa till i arbetet!

Plats: Drottninggatan 33, hos Stena Fastigheter Stockholm AB, Stockholm
Datum: 21 mars 2024 kl 13-16

För några år sedan ledde Lighthouse arbetet med att ta fram NRIA Sjöfart 2021. Den nationella agendan samlade sjöfartssektorn i ett gemensamt ställningstagande för hur ett effektivt innovationssystem bör utvecklas som gör svensk sjöfart konkurrenskraftig och fossilfri samt vår marintekniska industri ledande.

Men innovation sker inte i en statisk omvärld. Dess resultat har skapat nya möjligheter samtidigt som de yttre förutsättningarna har förändrats; klimatarbetet accelererar, spelplanen för nationell säkerhet ritas om, en pandemi har passerat.

För att uppdatera strategin har vi därför nu startat arbetet med NRIA Sjöfart 2024. Målgruppen är huvudsakligen politiker och beslutsfattare som behöver få förståelse och verktyg för att skapa nationella förutsättningar för agendans genomdrivande.

Nu bjuder vi in dig och din organisation till ett referensgruppsmöte som ska ge en så komplett och mångfasetterad input som möjligt till agendaprojektet. I workshopform behandlar vi ett antal centrala frågeställningar och utbyter tankar och erfarenheter.

För att öka möjligheten till deltagande kör vi mötet vid två tillfällen, ett i Stockholm (21 mars) och ett i Göteborg (27 mars). Välj det som passar dig bäst.

Mötet är kostnadsfritt. Fika ingår. Alla anmälda kommer att få mer information när mötet närmar sig.

NRIA Sjöfart 2021 hittar du på https://lighthouse.nu/sv/verksamhet/nria-sjoefart-2021

Välkommen!

Anmälan: Referensgruppsmöte NRIA Sjöfart 2024 – Stockholm 21 mars-Lighthouseevent – Lighthouse