GreenPilot är ett banbrytande hållbarhetsprojekt som förstärkt Sveriges framträdande roll internationellt inom miljövänlig framdrift av fartyg. Svenskt Marintekniskt Forum är projektledare av GreenPilot som finansieras av Trafikverket, Sjöfartsverket och Metanol Institutet. Med i projektgruppen är även två av SMTF:s medlemsföretag, SSPA och ScandiNAOS. Inom projektet har man framgångsrikt konverterat en av Sjöfartsverkets lotsbåtar till biometanoldrift och banat vägen tekniskt och regelmässigt för metanoldriven framdrift inom det mindre motorsegmentet.

Projektet lider nu mot sitt slut och mätresultaten och de låga emissionsnivåerna från den metanoldrivna lotsbåten visar att miljön är den stora vinnaren i GreenPilot. Men projektet är en framgång av flera anledningar. GreenPilot har genererat allt som SMTF strävar efter att skapa i alla våra projekt och aktiviteter; Grön och innovativ teknisk utveckling som är marknadsmogen med en hög TRL-nivå (Technology Readines Level) och varumärkesbyggande internationellt för svensk miljöteknik. Sist men inte minst har det stärkt konkurrenskraften och genererat mer affärer till våra medlemsföretag.

Den 3 maj knyter vi ihop säcken på Lindholmen Science Park i lokalen “Pascal”.
Seminariet samarrangeras med, och modereras av Lighthouse. Dagen till ära tar vi ett helhetsgrepp om metanol ur produktion-, marknads-,  teknik- och redarperspektiv. Lyssna till bland andra följande talare; Cecilia Andersson , Stena Line Group – Karin Andersson, Chalmers – Henrik Brodin, SÖDRA – Erik Froste, Färjerederiet – Bengt Ramne, ScandiNAOS – Eelco Dekker, Methanol Institute – Anders Nordin, Sjöfartsverket – Joanne Ellis, SSPA m fl.

Registration to the GreenPilot End of Project Seminar

Seminariet pågår kl.09.30 – 16.30 och är kostnadsfritt. En no-show avgift debiteras om 500 SEK. Seminariet hålls på engelska.

Välkomna!