IMO har utsett ”Sustainable Shipping for a Sustainable Planet” till tema för årets Världssjöfartens dag.

Maritimt Forum är huvudarrangör för firandet av Världssjöfartens dag i Sverige. Tillsammans med partners från Lighthouse, Föreningen Svensk Sjöfart, Sveriges Skeppsmäklareförening, Skärgårdsredarna och SEKO Sjöfolk har Maritimt Forum satt ihop ett brett program under eftermiddagen.

Naturligtvis firar man tillsammans med medlemmar ur det breda fältet från den svenska sjöfarten. Här möts branschorganisationer, intresseorganisationer, hamnarna, rederierna, shipping-näringen, forskningen och marintekniska bolag  för att bidra och gemensamt lyfta vår näring.

Gör rum i era kalendrar. Eventet startar digitalt kl. 13.00 med planerad avslutning 17.00.
Läs mer