Tobias Husberg: tobias.husberg@cstrider.com
Roll: Ägare Cyclone Consulting och Cstrider
Hemsida: www.cstrider.com

Cyclone Consulting & Cstrider
Idag presenterar SMTF sin nyblivna medlem Tobias Husberg, ägare av företaget Cyclone Consulting och start-upen Cstrider. Cstrider fokuserar på hållbara, autonoma och elektrifierade transportsystem som syftar till att möjliggöra en modernare urban vattenburen passagerartransport. Cyclone erbjuder specialistkompetens inom innovation av framdrivningssystem och teknisk projektledning. Nu är focus på start-upen Cstrider.  Tobias har tidigare arbetat med alternativa bränslen, elektrifierade system och sensor/radar teknik och obemannade flygfarkoster under >20 år på bl.a. Penta, Saab Electronic Defence och inom Försvarsmakten.

– Med min bakgrund har jag en god kännedom om vad som ligger i pipen och när det kommer till den maritima näringen så är det nu det händer. Timingen är rätt och tiden mogen, säger Tobias.

Söker samverkan inom flera områden
Företaget ger sig nu in i ett segment som inte finns idag och Tobias ser detta främst som ett infrastrukturprojekt då vår urbanisering ökar och städernas vägar är fulla.

– Vi kan bidraga med ett komplement som kan passa de flesta städer och som även är skalbart. Många städer har vatten men ännu ser vi ett lågt nyttjande av dessa möjligheter och här ser vi en framtid med många båtar och olika lösningar. Samtidigt ser vi att de landburna transportsätten är en flaskhals på många ställen, säger Tobias.

För att klara utmaningen kommer Cstrider behöva samverka med etablerade partners inom en rad områden. Några av dessa områden är autonomi, elektrifiering, båtbyggare och teknisk kompetens för olika typer av marin navigation/övervakning.

– Vår ambition är att sätta samman ett bra nätverk av starka aktörer som tillsammans kan lösa publika transporter och på så sätt komplettera de befintliga passagerartransporterna på våra vägar. Vi vill också satsa på att integration och förädling hålls inom Sverige, säger Tobias.

Om framtiden
Tobias tror att vi framgent kommer se fler autonoma farkoster i våra städer där framdriften är en energiomvandlande hybrid baserad på eldrift.

– Den stora utmaningen inom shipping handlar idag om vilken energibärare man ska satsa på och idag är det inte möjligt att köra på el till 100%. Vi tror på modulära lösningar som i grunden är elektriska. Komplement kan vara metanol, LNG eller ammoniak beroende på behov. Detta kommer sätta mindre press på ladd infrastrukturen, säger Tobias.

Vår vision är att systemen finns på plats och kompletterar befintlig infrastruktur i alla världsdelar inom 15 år.

Tobias Husberg