Anders Vidhav: avv@oddab.eu
Roll: Försäljnings- och marknadschef
Hemsida: Oresund DryDocks (oddab.eu)

SMTF möter Andes Vidhav, försäljnings- och marknadschef på Oresund DryDocks AB, för att få höra lite mer om verksamheten och framtida behov.

Om Företaget
Oresund DrydDocks AB är ett reparationsvarv som bildades i Landskrona för 20 år sedan. Staden är i grunden en varvsstad sedan början av 1900-talet och trots att nybyggnationsdelen lades ned för ett antal år sedan så har reparationsdelen konstant varit uppe och rullat och idag jobbar cirka 90 personer på företaget.

– Vi ingår i ett maritimt kluster med en rad partners och beroende på storlek på projekt skalar vi upp och ner vår verksamhet. Det kan handla om allt från ombyggnationer/konverteringar av offshore-fartyg till rena reparationer och klassningar av passagerarfartyg, säger Anders.

Företaget har stor kapacitet och samarbetena möjliggör förproduktion av stora enheter. Detta betyder att man kan hålla ner tiden då fartyget behöver ligga på varv och jobba mer effektivt.

Oresund Drydocks flytdocka

Letar klusterpartners och fler kollegor
Oresund DryDocks vill nu utöka sitt klustersamarbete och knyta till sig fler partners som passar shipping. Man söker till exempel partners som är starka inom motorteknik, och företag som är bra på service, underhåll och reparationer. Det kan handla om allt från propellerblad till ventilationsanläggningar.

– Vi är intresserade av att hitta företag som finns nära eller vill etablera sig i vårt kluster. Det stärker vår konkurrenskraft och ger oss en bredare produktportfölj, säger Anders.

Företaget letar också efter personal som har kompetens inom en rad olika områden med anknytning till shipping.

 – Det kan vara maskinchefer eller maskinister som varit till sjöss och nu vill gå i land eller någon som har bakgrund som projektledare eller estimator. Vi har stort behov men det är svårt att hitta bra folk, säger Anders och hänvisar till företagets hemsida för mer information.

Energibesparande åtgärder hör till vardagen, här har ett passagerarfartyg fått ny silikonfärg på undervattenskroppen.

Oresund DryDocks om framtiden
Hela den maritima branschen är inne i en mycket spännande fas med tanke på de gällande klimatmålen, vilket kräver både utveckling och nytänkande från hela branschen. För Oresund DryDocks innebär detta ökade behov för energibesparande åtgärder och kapacitet att ta emot allt större fartyg då tonnaget i Östersjön ständigt växer.

– Våra dockor har en fysisk maxstorlek och börjar helt enkelt bli för små. Detta är en utmaning och vi behöver expandera för att hänga med i utvecklingen, säger Anders.

Att fartygen blir större betyder även att man behöver bredda farleden in till Landskrona på sikt.

– Det ligger i nationens intresse att få detta på plats så att vi i framtiden, inom rikets gränser kan reparera och ta hand om våra egna fartyg. Med rådande världsläge har frågan aktualiserats, säger Anders.

Fakta Anders
Anders är i grunden sjöingenjör och seglade som maskinchef fram till millenniumskiftet. När han gick iland arbetade han med övervakningssystem för dieselmaskiner och hamnade sedan inom vattenreningsteknik. Idag arbetar han som försäljnings- och marknadschef på varvet Oresund DryDocks AB i Lanskrona.