I detta webinarium i serien SMTF möter… berättar Jenni Hilska om arbetet för det globala nätverket SEA20. Ett initiativ finansierat av Wärtsilä för ökat samarbete och knowledge sharing för en samstämd och utveckling av hamnar och kuststäder.

Presentationen hålls på engelska.

Boka in onsdagen 21 april kl 9:00