Magnus Nyberg, Saab TransponderTech.

Saab TransponderTech ingår i Saab-gruppen med fokus på att leverera hård- och mjukvarulösningar som baseras på AIS, GNSS och det senaste tillskottet VDES. Marknaden finns både inom det civila och militära främst inom det maritima. När det kommer till framtidsspaning är autonomi det viktigaste området man tittar på.

– Vi tittar idag mycket på det autonoma området och främst hur mötet mellan de obemannade och bemannade fartygen ska gå till. Hur ska de kommunicera, vilka sjöregler ska gälla, vem kör först och hur kommer beslutsvägen att se ut, säger Magnus Nyberg på Saab TransponderTech.

När man pratar om dessa möten blir säkerhetsfrågan om än mer aktuell och här tittar Saab TransponderTech på frågan utifrån ett VDES perspektiv. VDES är nästa generations överföringssystem av data som ger utökade möjligheter inför framtiden.

– Med VDES säkerställer vi högre säkerhet i transformationen mot autonomi. Ett exempel är effektiva och säkra hamnaanlöp där jag ser att VDES kan spela en avgörande roll. Sjökorten kommer också bli mer digitala och även här ser jag VDES mest, säger Magnus.

Att vi går mot en mer autonom maritim verklighet kommer med en följdfråga: hur ska vi bemanna det maritima området framöver?

– Det saknas redan kompetent personal idag inom området. Vi kommer att behöva sjökaptener och lotsar som kan detta på sikt. Man kommer också kunna köra från land vilket drar ner personalkostnaden för mindre och mellanstora fartyg, säger Magnus.