Uppdrag Marinteknik är en ny intervjuserie där du möter SMTFs medlemsföretag, styrgrupp och operativa grupp med fokus på omvärldsbevakning och informationsspridning. I den fjärde delen möter du Eva Errestad, processledare på SMTF/RISE.

Hej Eva!

Vem är du och vad är det du gör?

– Jag har jobbat på SMTF sedan 2013, främst med tjänster och aktiviteter som är kopplade till medlemsservice och nätverkande och tidigare även mässor. Min roll har utveckats till att bli mer av ett innovationsstöd till företagen, engagera dem i tekniska utvecklingsprojekt och stötta för att hitta, nya affärspartners, lösningar på problem eller möjligheter och skapa utveckling och tillväxt. För dessa ändamål jobbar jag mycket med SARGASSO-plattformen som är ett nytt sätt att erbjuda den typen av stöd.

Hur fungerar SARGASSO?

– Det bygger på en enkel matchmaking-process som är kostnadsfri. Rent praktiskt går det ut på att du som behovsägare kontaktar oss med din projektidé eller ett tekniskt utvecklingsbehov, där du vill komma i kontakt med nya partners för att lösa dina utmaningar eller för att utveckla din idé. Du avgör sedan utifrån ditt behov om du vill vara anonym eller offentlig och formulerar en pitch, där vi går ut med informationen till vårt nätverk eller de specifika aktörer som du vill få kontakt med. Vi sonderar terrängen och frågar om det finns intresserade som vill komma i kontakt med dig och eventuellt ingå i ett projektkonsortium eller bli en affärspartner. Det är ett sätt att spara tid och resurser åt företagen och samtidigt nå ut till nya kontakter och kunskapsområden man kanske inte har själv.

Jag har förstått det som att du håller på att lansera ett nytt koncept inom SARGASSO, kan du berätta om det?

– Nu i Corona-tider då det blir svårare att nätverka har vi genom SARGASSO initierat en digital mötesserie med start nu i april som heter ”Meet the buyer”. Vi samlar behovsägare, så kallade ”buyers” utifrån olika tematiska områden. Det första eventet handlar om energieffektivisering och går under rubriken ”Climate driven innovation for financial and environmental sustainability”. Under seriens gång har vi vid varje träff 1-2 ”Buyers”/behovsägare och 3 stycken företag som motsvarar det som behovsägaren vill veta mer om och som presenterar potentiella lösningar på olika behov som man ser inom branschen. Sedan finns det möjlighet för de övriga deltagarna att ställa frågor och vi ser självklart till att alla får chansen att byta kontaktinformation.

Har alla möjlighet att vara en solutions provider eller buyer?

– Absolut, man får jättegärna kontakta mig om man vill vara en del av mötesserien

Och då finns möjligheten att tematisera ett event utifrån vad man bidrar med då antar jag?

– Ja, man får också gärna lämna förslag på teman eller behovsområden för sin verksamhet. Nu när Meet the Buyer har sin första session kan jag avslöja att vi har Emtunga Solutions som potentiell kund tillsammans med två av SMTFs medlemsföretag som presenterar sina lösningar samt ytterligare ett företag som är med. I korthet handlar det om att generera kontakter, skapa nätverk och möjligheter för nya affärer där vi använder Microsoft Zoom för så kallade break-out sessions så att man kan fortsätta diskussioner också i enskilda digitala rum.

Är detta en medlemsaktivitet eller är det öppet för alla?

– Det är öppet för alla eftersom syftet är att hjälpa företagen med nya kontakter och uppslag till affärer. Eftersom processen påminner om hur SARGASSO fungerar lanserar vi det som en SARGASSO-aktivitet för att sprida kännedom om plattformen.  Jag vill även flagga för att man kan anmäla sig som mottagare till SARGASSOs behovsförfrågningar och utskick på SARGASSO.blue. Om man på hemsidan tittar på våra samarbetspartners kommer man att märka att vi har många också utanför den maritima branschen, bland annat klusternätverk inom IT och produktion. Ofta når man en högre innovationshöjd när olika branscher samarbetar genom nya sätt att jobba, olika expertisområden, kundbehov och kontakter och syftet med den här branschöverskridande plattformen är just att skapa högre innovationshöjd inom den blå sektorn.

SARGASSO Innovation Day som genomfördes för första gången 2019, är den slopad eller är den framskjuten?

– Vi har flyttat fram den till hösten, närmare bestämt i oktober med hänsyn till Corona pandemin. Vi hoppas kunna genomföra den då istället.

Hur ser det ut för din del, märker du av att företag är påverkade av Corona eller är det kanske rent av ett större intresse för samverkan och innovation?

– Företagen har fullt upp med att ställa om och anpassa sig till den nya verkligheten här och nu med korttidspermitteringar etc. Jag tror detta kommer ha en disruptiv påverkan på vår bransch samtidigt som det kommer att sätta sjöfarten högre upp på den politiska agendan eftersom det blivit så tydligt att makten ligger hos de som kontrollerar godsflödena. Jag tror vi kommer se en mer regionsbaserad sjöfart framöver eftersom minskad distans också innebär minskad sårbarhet och snabbare leverans.  Det jag oroar mig för är hur europeiska företag ska stå sig ur en konkurrenssynpunkt efter detta jämfört med Asien. Jag är rädd att det kommer slå hårt mot den europeiska marknaden. Kina har dessutom en långsiktig strategi för att öka den inhemska produktionen och här spelar coronapandemin dem i händerna med mer bränsle till brasan mot en nationell omställning där man minskar beroendet från internationella underleverantörer.

Vi har talat om SARGASSO och Meet the buyer, finns det fler aktiviteter från ert håll som är aktuella för medlemmarna när det kommer till samverkan och innovation?

– Framförallt är det dem och diverse olika projektinitiativ som är i pipen som vi får reda på i höst om de går igenom. Sen passar jag på att nämna SMTFs senaste medlemsföretag, Climate Recovery, som jobbar för att få in en fot på den maritima marknaden och som fått EU medel för detta, helt enkelt för att dem har en klimatvänlig produkt som skulle kunna göra sjöfarten mer hållbar. Det tycker jag känns jättespännande, ny teknik som utvecklats för land men som har lika bra om inte bättre potential till sjöss! Jag kommer vid varje Meet the buyer session att försöka få med den här typen av företag som i sammanhanget är lite okänd men som vi ser skulle kunna göra skillnad för den maritima industrin och bidra till en hållbar utveckling.

Om man tittar framåt, vad hoppas du åstadkomma under resten av det här året?

– Att SARGASSO och Meet the buyer genererar nya kontakter och samarbeten på samma sätt som SMTFs fysiska möten tidigare har gjort, där kontaktutbyten på sikt genererar nya affärer för våra medlemmar. Jag hoppas också att nya idéer kommer fram där digitala möten kanske kan innebära en möjlighet snarare än ett hinder för de marintekniska verksamheterna.

Tack Eva för din medverkan!

Läs också:

Uppdrag Marinteknik del 1 – Fredrik von Elern, SMTF

Uppdrag Marinteknik del 2 – Kjell-Åke Andersson, RISE

Uppdrag Marinteknik del 3 – Stefan Mattsson, Mattssongruppen