Den 17 juni sätter fokus på stärkt samverkan och samordnat utvecklingsarbete för elektrifieringen av Västra Götaland. Tillsammans mobiliserar vi för en omställning från fossil energi till el, från elproduktion och -försörjning till kompetens, användningsområden och infrastruktur. Genom den regionala utvecklingsstrategin finns en tydlig kurs för ett hållbart och konkurrenskraftigt Västra Götaland 2030. En bred elektrifiering av samhället är en viktig del av visionen. Därför är det nu dags att samla aktörer som kan bidra till en omställning, för att gemensamt driva på utvecklingen och möta den potential elektrifieringen har för samhälle, industri och vårt klimat. Anmäl dig här: https://sv-se.invajo.com/event/v%C3%A4strag%C3%B6talandsregionen%2Cinnovatumsciencepark%2Cjohannebergsciencepark%2Clindholmensciencepark%2Crise%2Cscienceparksk%C3%B6vde/kraftsamlingelektrifiering