Välkommen till fyra snabbinsatta digitala seminarier som ger dig kunskap och vägledning att arbeta konstruktivt i omställningstider.

I samarbete med IUC Syd bjuder SMTF in till fyra digitala seminarier (webinarier) kring hur man bäst hanterar en kris och förutsättningarna för detta. Alla webinarier är kostnadsfria för dig som är medlem och för övriga är kostnaden 500 kr/webinar.

Föreläsare:
Andreas Bergh, välkänd nationalekonom från Lunds universitet.
Magnus Nanne, driver Nebbiolo Consulting och arbetar med främst med HR, strategisk kompetensförsörjning och med ledarutveckling.

Du hittar mer information om respektive webinarium genom att klicka på menyrubrikerna nedan.
Anmäl dig idag!

Vad är det som händer med ekonomin? - 31/3, kl 14.00-15.00

Andreas Bergh presenterar:

  • Ekonomin tvärnitar. Börserna rasar. Permitteringar och varsel avlöser varandra.
  • Vad är det egentligen som händer?
  • Hur har denna situation uppstått?
  • Och vad har vi framför oss?

Anmälan: Liselotte Melkersson, liselotte.melkersson@ri.se, 010-516 5532. Anmäl dig senast 29/3.

Inför webbinariet får du en inbjudan till Microsoft Teams med den information du behöver för att kunna delta.

Omställning - 1/4, kl 14.30-15.30

Magnus Nanne presenterar

 • Praktisk hantering och stöd i beslutsprocess, överenskommelser och genomförande av åtgärder, t ex: Varsel, förhandling och uppsägningar. Information och kommunikation.
 • Korttidspermittering, snabbaste vägen till att få till stånd omedelbar (och ibland retroaktiv) reducering av lönekostnad genom användande av de nya reglerna för
 • Vägval – för- och nackdelar av olika åtgärder, vad kan kombineras och hur gör andra?
 • Vad gör vi för att inte tappa nyckelpersoner under omställning?
 • Vägen tillbaka, hur hanterar vi återgång med ökat arbetskraftsbehov med ovanstående åtgärder?

Anmälan: Liselotte Melkersson, liselotte.melkersson@ri.se, 010-516 5532. Anmäl dig senast 30/3.

Inför webbinariet får du en inbjudan till Microsoft Teams med den information du behöver för att kunna delta.

Ledarskap i kris och att leda genom förändring - 8/4, kl 14.30-15.30

Magnus Nanne presenterar teorier och praktiska tips om ledarskapet i svåra situationer, t ex:

 • Krishantering, hur reagerar vi? (kris-faser), vad gör vi? (ledarrollen, ledningen, medarbetaren) och hur går vi vidare?
 • Förändringsledarskap i teori och praktik. Varför gillar vi förändring men vill inte ändras? Gauss-kurvan – vilka sitter i loket och vilka står kvar på perrongen? Vem är och vem kan bli förändringsledare? Beprövade modeller för varaktig förändring.
 • Stress, stressreaktioner och stress-strategier.

Anmälan: Liselotte Melkersson, liselotte.melkersson@ri.se, 010-516 5532. Anmäl dig senast 6/4. 

Inför webbinariet får du en inbjudan till Microsoft Teams med den information du behöver för att kunna delta.

Affärsplan och kompetensförsörjning - 15/4, kl 14.30-15.30

När allt är mörkt är det lätt att allt fokus läggs på att hantera krisen, samtidigt som det är just då man också måste börja sikta på ”beyond the dark”, åtminstone lite i taget. Fokus på att få en långsiktigt god match mellan affärsstrategi och kompetensförsörjning:

 • Kommer Corona-krisen att på längre sikt påverka vår omvärld, affärsmodell och affärsplan? I så fall hur? Vilka konjunkturscenarier behöver vi planera för?
 • Givet detta, hur ser vårt kort-, medel- och långsiktiga kompetensbehov ut?
 • Embryo till strategisk kompetensförsörjningsplan (ARUBA).

Anmälan: Liselotte Melkersson, liselotte.melkersson@ri.se, 010-516 5532. Anmäl dig senast 13/4.

Inför webbinariet får du en inbjudan till Microsoft Teams med den information du behöver för att kunna delta.