GreenPilot på Trafikverkets forsknings- och innovationsdag 1 juni

GreenPilot på Trafikverkets forsknings- och innovationsdag 1 juni

För första gången arrangerar Trafikverket en forsknings- och innovationsdag inom sjöfartsområdet. Den vänder sig till forskare, konsulter, företrädare för företag, organisationer och myndigheter i branschen. Under dagen lyfter man fram några av de projekt som redan...