Utveckla Västsveriges konkurrenskraft

Det regionala strukturfondsprogrammet Västsverige utlyser stöd för insatser som stärker små och medelstora företags konkurrenskraft samt övergången till en mer koldioxidsnål ekonomi. Utlysningen är inriktad på att stötta företag i Västra Götaland och Halland som...