SMTF möter… Prepare Ships, Joakim Lundman

Över hälften av de olyckor som sker på våra hav är enligt EMSA:s rapportering relaterade till kollisioner eller grundstötningar av olika slag.  Det är av stor vikt att besättningen har en så god förutsättning som möjligt för att bedöma situationen och undvika denna...

Tillväxtverket informerar om kommande utlysningar

Här tips om möjlig finansiering av FoI-projekt genom Interreg-programmet för Östersjön Priority 3: Climate-neutral societies Mer information finns under Gateway for applicants på programmets hemsida: https//interreg-baltic.eu och på...
Avtackning av ledamöter i SMTF styrgrupp

Avtackning av ledamöter i SMTF styrgrupp

Ordförande Peter Hartzell och verksamhetsansvarig Fredrik von Elern tackar av avgående ledarmöter från SMTFs styrgrupp. Jessica Hjerpe Olausson, VGR som gått vidare till Chalmers IndustriTeknik, CIT.Kristian Berg, Scanunit som gått vidare till Marine JET...