SMTF Nyhetsbrev, mars 2022

I nyhetsbrevet för februari berättr SMTFs verksamhetsansvarig, Fredrik von Elern, om att SMTF satsar på ett nytt arbetsområde för 2022 – omvärldsbevakning. Han berättar även att Skolverket har startat ett råd för riksrekryterande utbildningar. Sist men inte...

KONGSBERG söker två Technical Project Lead

An exciting opportunity has arisen as Technical Project Lead in our Propulsion & Engines division at Kongsberg Maritime in Kristinehamn. You will be a part of a competent and positive team working with customization of propeller systems in new sales projects. The...

Uppdrag Marinteknik, Del 21 – Kustbevakningen

Therese Mattsson, Kustbevakningen: ”Vår verksamhet får aldrig sluta rulla” Kustbevakningen är en statlig myndighet som utför räddningstjänst, sjöövervakning och krishantering till sjöss. Ett viktigt uppdrag som många gånger kräver stabil och snabb framdrift i...