Den 16 maj genomförde SMTF i samarbete med RISE en Workshop i CELESTE programmet under ämnesområdet digitalisering. Som ett nästa steg kommer nu SMTF och RISE gemensamt att skriva en ansökan till trafikverket där deadline är 31 oktober. Målet är en öppen specifikation för utbyte av data ombord på fartyg och i land med hjälp av olika eventbussar. Liknande initiativ har tidigare gjorts för offentliga transporter inom projektet Open IT architecture for public transport.

Du som medverkade i vår workshop 16 maj kommer att få ytterligare information om projektidén. Om du inte medverkade tidigare men vill medverka nu eller också önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta Fredrik von Elern.