Förra året, på Almedalen 2018 lanserade vi vår strategiska satsning på att stötta våra medlemsföretag med deras kompetensförsörjningsfrågor. I år presenterade vi den förstudie Chalmers och SMTF gjort för Lighthouse ”Kompetensförsörjning inom den marina och maritima näringen” med särskilt fokus och panelsamtal om uppföljning på densamma – skapandet av ett näringsägt kompetenscenter. Diskussionen om hur ett sådant center skulle kunna se ut fördes under rubriken: ”Så här skapar vi ett agilt verktyg för att möta kompetensbristen – av näringslivet, för näringslivet”. Medverkande i seminariet gjorde Joakim Sköldhammar VD för Marinkraft, Mikael Borenholts V VD för Swedeship Marine och Per Lindberg Rektor Marina Läroverket.

Vi var återigen långt ifrån ensamma om att diskutera kompetensförsörjningsfrågor i Almedalen. I Västsvenska Handelskammarens panelsamtal ” Så kompetenssäkrar vi framtidens industri” med fokus på tillverkande industri lät det så här:

”Man måste jobba närmare näringen och titta på problemet utifrån ett individsystem” sa Maria Rosendahl, enhetschef kompetensförsörjning och digitalisering på Teknikföretagen och belyste problematiken med att utbildningshögskolan sällan har kurser utan hela program. Martin Linder, förbundsordföranden för Unionen påtalade att omställningen som pågår ökar behovet av en flexibel utbildning samt att bara 1 av 8 företag har hittat en utbildning som motsvarar det behov man har. Johan Trouvé, VD på Västsvenska Handelskammaren konstaterade att medan de stora företagen har muskler att kompetensutveckla sin egen personal med interna utbildningar så saknar SME:rna resurser för detta och att detta är något man skulle behöva samarbeta kring.

Alla dessa faktorer är problemställningar som modellen vi kommer jobba med tar hänsyn till. Mer information om det arbetet, samt möjlighet för våra medlemmar att medverka kommer till hösten.

Trevlig sommar!