I nyhetsbrevet för oktober berättr SMTFs verksamhetsansvarig, Fredrik von Elern, om viktien av att utveklingsprojekt kommer från industirn för bättst effekt. Vi möter också Christian Finnsgård i vår artikelserie “Uppdrag Marinteknik”. Christian är forskningschef på konsult- och forskningsföretaget SSPA och ger oss en insyn i hur morgondagens fartyg kommer se ut, drivna av vindkraft.

Läs nyhetsbrevet här.