Bli medlem!

Så hjälps vi åt att utveckla den maritima industrin

Bli medlem

Månad: februari 2015

Välkommen till CNSS workshop i Bryssel under European Shipping Week

Tisdag den 3 mars kl.10.oo-12.oo i Norway House, Bryssel kommer vi i egenskap av CNSS-IDI hålla i ett seminarium med fokus på beräkning och modellering av luftemissioner från fartyg. Port of Antwerp och Helmholtz Institute kommer presentera två olika verktyg

Dubbelt goda nyheter från Callenberg Technology Group

1951 bildades Andersson & Callenberg El AB i Uddevalla, Sverige. Företaget fick tidigt Uddevallavarvet som storkund samtidigt som kundkretsen växte utanför den marina marknaden. Andersson & Callenberg expanderade kraftigt under de goda åren för svensk varvsnäring. När den inhemska marknaden

Företagarnätverket inom båtbranschen

Detta nätverk kännetecknas av att det är många små företag, många gånger enmans-företag som säljer sina varor och tjänster till olika aktörer inom fritidsbåtsbranschen. Den existerande flottan av fritidsbåtar är rekordstor och varje år blir det ett nettotillskott av fritidsbåtar

Offshore Sweden

Offshore Sweden är affärsnätverket  där svenska företag verksamma inom eller intresserade av offshore energi-produktion, både olja och gas samt förnybar havsbaserad energi är med. SMTFs nätverks aktiviteter styrs av medlemmarnas behov och önskemål. Offshore Sweden jobbar med allt i spannet från ”Fact-finding

LNG Bunkring

Utvecklingen av LNG som marint bränsle ser mycket intressant ut på flera håll i världen, och företag i Sverige har goda tekniska lösningar att erbjuda. Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF) har varit involverade i flera projekt de senaste åren relaterade till

Välkommen på Offshore Afterwork

På önskemål från SMTF:s Offshore Sweden-nätverk testar vi ett nytt koncept och samlar offshorebranschens aktörer under lediga former den 19 februari på Bishops Arms Plaza i Göteborg. Evenemanget är ett samarrangemang med Business Region Göteborg. Det kommer bjudas på lite

Medial uppmärksamhet kring den skånska marintekniska industrin

Sydsvenskan har i sin uppskattade följetång om det skånska näringslivet gjort en djupdykning i den marintekniska industrin i Skåne. Givetvis med hjälp av SMTF! Läs hela artikeln här.  

UFoH

Utveckling av Fogningsmetoder för kombination av olika material till Hybridlösningar – ett LIGHTer initiativ Projektet är finansierat av VINNOVA och ingår i en storsatsning som VINNOVA gör som kallas Utmaningsdriven innovation. Projektledare: Stefan Gustafsson Ledell, Swerea SWECAST Kontaktuppgifter: E-post: stefan.gustafsson-ledell(at)swerea.se; Tel:

MARKIS

      Projektet MARKIS avslutades i maj 2013 efter ett tre år långt samarbete mellan svenska, danska och norska maritima aktörer från akademi, offentliga institutioner och branschorganisationer. MARKIS uppgift har varit att bidra till kompetens- och innovationsutveckling för att

Ecoboat index

Ecoboat Index startade som ett branschinitiativ för att lyfta fram miljöfrågor inom branschen. Tillsammans med en arbetsgrupp, bestående av representanter från Sweboat, Nimbus, Najad, Malö, Anytec, Linder Aluminiumbåtar, Ryds och Saltholm Marindesign, har Svenskt Marintekniskt Forum utvecklat en metod och

NÖKS

Förprojekt; Närsjöfart i Öresund, Kattegatt och Skagerrak Det tidigare Markisprojektet har urskilt och skapat NÖKS där en ny stark projektgrupp ska finna innovativa modeller för att skifta godsflöden från väg till det miljövänligare och effektivare sjösystemet mellan och till länderna

NOVI-Maritim

Danish Maritime och Norsk Industri driver tillsammans med SMTF ett antal teknikrelaterade fokusfrågor inom Water Ballast Treatment Systems, Svaveldirektivet 2015 och den kommande Polarkoden. Projektet syftar till en gemensam samordnad skandinavisk insats i EU och IMO för att öka inflytandet