Dubbelt goda nyheter från Callenberg Technology Group

Dubbelt goda nyheter från Callenberg Technology Group

1951 bildades Andersson & Callenberg El AB i Uddevalla, Sverige. Företaget fick tidigt Uddevallavarvet som storkund samtidigt som kundkretsen växte utanför den marina marknaden. Andersson & Callenberg expanderade kraftigt under de goda åren för svensk...

Företagarnätverket inom båtbranschen

Detta nätverk kännetecknas av att det är många små företag, många gånger enmans-företag som säljer sina varor och tjänster till olika aktörer inom fritidsbåtsbranschen. Den existerande flottan av fritidsbåtar är rekordstor och varje år blir det ett nettotillskott av...
Offshore Sweden

Offshore Sweden

Offshore Sweden är affärsnätverket  där svenska företag verksamma inom eller intresserade av offshore energi-produktion, både olja och gas samt förnybar havsbaserad energi är med. SMTFs nätverks aktiviteter styrs av medlemmarnas behov och önskemål. Offshore Sweden...
LNG Bunkring

LNG Bunkring

Utvecklingen av LNG som marint bränsle ser mycket intressant ut på flera håll i världen, och företag i Sverige har goda tekniska lösningar att erbjuda. Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF) har varit involverade i flera projekt de senaste åren relaterade till LNG för...