Knyt kontakter med andra maritima kluster inom EU den 14 oktober

Knyt kontakter med andra maritima kluster inom EU den 14 oktober

Onsdag 14 oktober kl. 8.30-13.00 bjuder vi in till den öppna delen av slutkonferensen för REMCAP-projektet, Resource Efficient Maritime Capacity. Den svenska delen representeras förutom av SMTF av Chalmers och Västra Götalandsregionen. Huvudsyftet med projektet är att...